Vertrouwen in de kwaliteiten van een ander is goed, maar controle is altijd beter. Misschien denkt u er ook zo over. Daarom laten wij onze manier van werken en ons kwaliteitsniveau regelmatig toetsen door daartoe vakbekwame en bevoegde instanties. Tot nu toe steeds met goed gevolg, want Reg Dab mag zich sinds de oprichting een erkend en gecertificeerd detacheringsbureau noemen. Met een aantal certificaten en verklaringen kunnen we dat aantonen.

ISO 4400-1 SNA

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

-De identificatie van de onderneming;
-De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
-Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
-Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
-Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


Nen-4400-1-300x192.pngVCA certificaat

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Hiermee laten wij zien dat wij veilig en gezond werken belangrijk vinden.

Nen-4400-1-300x192.pngVCU certificaat

VCU-certificaat (2007/04 2011/05). VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA, het Veiligheids Certificaat Aannemers. Veiligheid en gezondheid staan voorop. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches: 

  • Werktuigbouwkunde 
  • Elektrotechniek en procesbesturing 
  • Bouwkunde 
  • Civiele techniek 
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Nen-4400-1-300x192.pngISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen. 

Nen-4400-1-300x192.png